Arjan

Fitja, Arjan

Personal trainer.

Mijn naam is Arjan en als allround Personal Trainer begeleid ik mensen met verschillende doelstellingen middels alle vormen van professionele trainingen. Dit is ontstaan vanwege mijn eigen topsportachtergrond en het behalen van meerdere diploma’s waaronder mijn Bachelor of Sport and Physical Education aan de Hogeschool van Amsterdam. In de afgelopen jaren geef ik trainingen op verschillende locaties van Alkmaar tot Volendam.

Samen met Judie ben ik Fitja gestart, waarbij ik met name ben betrokken bij het geven van personal trainingen, het schrijven van het programma en het geven van adviezen en bijscholingen omtrent training. Judie is hoofdzakelijk betrokken bij het onderwerp voeding. Uit onze praktijkervaring geeft een combinatie van goed trainen en gezonder eten, het beste resultaat.

Wij blijven up to date door met grote regelmaat cursussen en opleidingen te volgen en zijn wij tevens aangesloten bij Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Hierdoor werken wij samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars, waaruit dan ook verschillende vergoedingen voor de klanten uit voortkomen. Vanaf 2019 zullen alle zorgverzekeraars een vergoeding geven vanuit de basisverzekering, wat niet ten koste gaat van je eigen risico.

Voordat wij met jou van start gaan, vinden wij het belangrijk dat er eerst een verkennend gesprek plaatsvindt. Hierin kunnen we bespreken wat er van elkaar verwacht wordt en of wij dit realistisch achten. Dit kan gaan om personal training, voeding of een combinatie hiervan. Dit gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend en hier zitten dan ook vanzelfsprekend geen kosten aan verbonden.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar onze website: www.fitja.nl

Sportieve groet,
Arjan